Het papieren boek, de twee volumes liggend en bij elkaar gehouden door een wikkel.
Beschrijf kort hoe je het boek ervaart of hebt ervaren, wat het met je doet of gedaan heeft, wat het je brengt of heeft gebracht…
en klik op ‘Verzenden’